Helipad Construction

State

Capital City State Capital City

Andhra Pradesh

Hyderabad Himachal Pradesh Shimla

Arunachal Pradesh

Itanagar Jammu & Kashmir Srinagar

Assam

Dispur Jharkhand Ranchi

Bihar

Patna Karnataka Bangalore

Chhattisgarh

Raipur Kerala Thiruvananthapuram

Goa

Panaji Madhya Pradesh Bhopal

Gujarat

Gandhinagar Maharashtra Mumbai

Haryana

Chandigarh Manipur Imphal

Mizoram

Aizawl Meghalaya Shillong

Nagaland

Kohima Orissa Bhubaneshwar

Punjab

Chandigarh Rajasthan Jaipur

Sikkim

Gangtok Tamil Nadu Chennai

Tripura

Agartala Uttar Pradesh Lucknow

Uttarakhand

Dehradun West Bengal Kolkata